پرسشهای متداول

نیاز به راهنمایی دارید؟ یک تیکت ارسال کنید.
به ازای هر تزریق 10 هزار تومان_ سرم تراپی 50 هزار تومان_ سنداژ 80 هزار تومان_ پانسمان 30-50 هزار تومان_ هزینه راه روستایی توافقی
ویزیت : 250 هزار تومان